Contact Us

Contact Us

Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical Co., Ltd.
Add: No. 1000, Shengzhou North Road, Shengzhou City, Zhejiang, China
Tel: +86-575-83113266
Fax: +86-575-83113266
E-mail:hr@alkpharm.cn